Skip to Main Content

Welkomstekst public

Welkom op de DIS-portal

Dit is een website van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op deze plek vindt u alle benodigde informatie om gegevens aan te kunnen leveren aan het  landelijke dbc- informatiesysteem (DIS). Ook kunt u hier een DIS-portalaccount aanvragen. Dit account heeft u nodig om DIS-gegevens aan te kunnen leveren. In uw account kunt u uw aanleveringen en validatieresultaten inzien.

Waarom verzamelen wij DIS-gegevens?

Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg leveren gegevens aan over de gedeclareerde zorg. Met de introductie van het zorgprestatiemodel vervalt deze verplichte aanlevering voor zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Vektis en DJI zullen de gegevens voor deze zorgaanbieders aanleveren bij de NZa.

Door de aangeleverde gegevens krijgen wij inzicht in de zorg die zorgaanbieders leveren. De gegevens die wij in het DIS verzamelen zijn van belang voor het volgen van zorgmarktontwikkelingen en de doorontwikkeling van zorgprestaties. Zo kunnen deze zorgprestaties ook in de toekomst blijven aansluiten op inzichten en ontwikkelingen uit de dagelijkse zorgpraktijk.

Wij zorgen voor een veilig beheer van de gegevens en delen deze gegevens met een aantal publieke instanties.

Nieuwsbericht_Info

Vragen? Stel ze via WhatsApp op 088 - 770 8 770. Stuur direct een WhatsApp bericht